Premies

Premies netbeheerder

Voor de condensatieketel (enkel voor ‘beschermde afnemers’): een premie van 800 EURO bij het vervangen van een oude cv-ketel door een condensatieketel.
Beschermde afnemers zijn personen die kunnen beroepen op de sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit.

Wilt u de terugverdientijd van deze investering zelf berekenen? Surf dan naar de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

 • U dient een ‘beschermde afnemer’ zijn om aanspraak te maken op de premie. Beschermde afnemers zijn individuen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit .
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de effectieve betalingsdatum) is van toepassing voor de voorwaarden en de bedragen van deze premie.
  Voor een eindfactuur daterende van het jaar 2013 gelden dus de voorwaarden van 2013.
  Voor een eindfactuur daterende van het jaar 2014, gelden de voorwaarden van 2014.
  Zijn er meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn, groepeert u die het best in één aanvraag.
 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder.
 • Een aannemer moet de nieuwe condensatieketel plaatsen en factureren.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de condensatieketel moet voldoen.

Premie aanvragen

Hier kunt u het het aanvraagformulier downloaden van uw netbeheerder. Kies het formulier van het jaar dat overeenstemt met het jaar van de eindfactuurdatum.

Stuur dit ingevulde formulier met alle nodige documenten naar de netbeheerder. Uiterlijke toekomstdatum is 12 maanden na de datum op uw laatste factuur. Enkel facturen (tevens voorschotfacturen) die maximum 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.

Toe te voegen documenten

 • Kopie van de factuur (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie, met daarop vemelding van: merk, type, vermogen en plaatsingskosten.
 • Attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • Kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

Bron: Vlaanderen.be